seo mistakes

جاوا اسكريپت چيست؟

زمان مطالعه 5 دقیقه
جاوااسكريپت چيست؟

وب جهاني كه در ابتدا تنها به عنوان مخزني از اطلاعات مختلف كه درقالب صفحاتي ساكن تنظيم شده بودند در نظر گرفته مي شد. با رشد سريع خود توانست به يكي از مهمترين وسايل آموزشي، ارتباطي،تجاري و تفريحي تبديل شود. به موازات رشد سريع اين رسانه، ابزارها و روشهاي توسعه آن نيز رشد كرده و متحول شده است .

گـر چه جـاوا اسكـريپت يك زبان برنامه نويسي است، اما فراگيري آن بسيار ساده است. برخلاف اكثر زبانهاي برنامه نويسي، براي آموختن اين زبان به دانش زيادي نياز نداريد. سادگي و در عين حال توانايي هاي فوق العاده اين زبان آن را به يك ابزار مشهور و پرطرفدار براي برنامه نويسي در صفحات وب تبديل كرده است. در واقع امروزه كمتر صفحه وبي را مي يابيد كه در آن از جاوااسكريپت استفاده نشده باشد.

تاریخچه جاوا اسکریپت

وب جهاني (WWW) ،در ابتدا رسانه اي محسوب مي شد كه چيزي بيش از متن در خود داشت. نسخة اوليه HTML حتي قابليت تعريف يك تصوير گرافيكي را نيز در صفحه نداشت. سـايت هاي وب امروزي مي توانند شامل قابلـيتهاي بسياري از جمله تصاوير گرافيكي، صوت، انيميشن، ويديو و ساير مطالب چند رسانه اي باشند. زبانـهاي اسكـريپت نويسي وب، مانندجـاوااسكـريپت، يكي ازساده ترين روش هاي ايجاد رابطة متقابل با كاربران و خلق جلوه هاي ديناميك محسوب مي شوند.

اصول اسكريپت نويسي درصفحات وب

اساساً انسان ها براي انتقال دادن دستورات خود به كامپيوتر از زبان هاي C ,Basic و جاوا استفاده مي كنند.اگر شما با HTML آشنا باشيد بايدگفت حداقل يك زبان كـامپيوتري رامي شناسيد.به كمك دستورات زبانHTML مي توان با ساختار يك صفحه وب را تعريف كرد. مرورگر با اطـاعت از اين دستورات ظاهر صفحه را بر اساس ساختار مورد نظر تنظيم مي نمايد HTML يك زبان علامتگذاري ساده متن مي باشد، نمي تواند با كاربران رابطة متقابل ايجاد كند و يا از آن جايي كه براساس شروط خاصي تصميماتي را اتخاذ كند. براي انجام اعمالي ازاين قبيل بايد از زبانهاي پيـچيده تري كمك گرفت. چنين زباني مي تواند يك زبان برنامه نويسي و يا يك زبان اسكريپت باشد.
اكثر زبانهاي برنامه نويسي پيچيده هستند. در مقابل، زبانهاي اسكريپتي معمولاً ازساختار بسيار ساده تري برخوردار هستند. در اين زبانها مي توان به كمك دستوراتي ساده، برخي از عمليات مورد نظر را بانجام رساند.

اسكـريپت ها و برنامه ها

دستورات جـاوااسكـريپت براي اجرا شدن به يك مرورگر وب (Web Browers) و يا به طور كلي به يك نرم افزار مفسر جاوآاسكريپت (JavaScript Interpreetr) نياز دارند. بعضي از زبان هاي برنامه نويسي بايد قبل از اجرا به كدهاي زبان ماشين ترجمه شده و يا اصطلاحاً كمپايل شوند .
در مقابل، دستورات جاوااسكريپت در هنگام اجرا تفسير مي گردند. به عبارت ديگر مرورگر با خواندن هر يك از اين دستورات آنرا تفسير و اجرا مي نمايد.
زبان هايي كه تفسير مي شوند يك مزيت بزرگ دارند و آن اين است كه نوشتن و يا تغيير دادن دستـورات HTML چنين زباني بسيار ساده است. مثلاً تغيير يك برنامه جاوااسكريپت به سادگي تغيير دستورات در يك سند HTML مي باشد اين تغيرات به محض بار شدن مجدد سند در صفحه وب اعمال خواهند شد.

معرفي جـاوااسكـريپت

جـاوااسكـريپت براي اولين بار به وسيله شركت نت اسكيپ توسعه يافته و در مرورگر netscapenavegator به كار گرفته شد . اين زبان، اولين زبان اسكـريپتي در عرصه طراحی وب سایت به شمار رفته و همچنان پر استفاده ترين زبان اسكـريپتي مي باشد.
جاوااسكريپت در ابتدا livescript نام داشت و در سال 1995درنسخه دوم netscapenavigator به كار گرفته شد سپس به جهت رابطه اي كه با جاوا برقرار نمود جـاوااسكـريپت نام گرفت.

قابليتهاي جـاوااسكـريپت

1. افزودن پيغام هاي متحرك و متغير به نوار وضعيت (status bar ) مرورگر.
2. بررسي محتويات يك پرسشنامه و انجام عمليات لازم بر روي آن قبل از ارسال پرسشنامه به سوي سرويسگر .
3. نمايش پيغام هاي دلخواه بـراي كـاربر چه از داخل صفحه وب و چه ازطريق پنجره هاي هشـدار (Alert windowse ) ساخت انيميشن و يا تصاويري كه در اثر حركت يا كليك كردن موس تغيير مي يابند.
4. تشخيص نوع مرورگر و نمايش دادن مطالب بر اساس آن.
5. تشخيص برنامه هاي اتصالي نصب شده و هشدار به كاربر در صورت نياز به يك برنامه اتصالي خاص.
موارد بالا تنها نمونه هاي اندكي از قابليتهائي هستند كه جاوااسكريپت مي تواند به يك صفحه وب بيفزايد.
با استفاده از اين زبان مي توان برنامه هاي كاملي را در يك صفحه وب خلق كرد . ما در اين تحقيق سعـي مي كنيم به آموزش اين زبان بپردازيم.

تفاوتهاي جـاوا و جـاوااسكـريپت

اين دو زبان ذاتاً با يكديگر متفاوتند . مهمترين اين تفاوتها عبارتند از :
1. اپلتهاي جاوا براي اينكه بتوانند در يك مرورگر وب اجرا شوند ، بايد كمپايل شده و به فايلهايي با پسوند class تبديل شوند . در مقابل جـاوااسكـريپت از دستورات متني استفاده كرده و مي توانددر يك سند HTML نوشته شود.
2. اپلتهاي جـاوا معمولاً در يك پنجره يا يك قسمت جداگانه از صفحه اجرا مي شوند ولي دستورات جـاوااسكـريپت ميتواند بر روي هر قسمت از صفحه وب تأثير بگذارند.
3. در حالي كه جـاوااسكـريپت براي نوشتن برنامه هاي ساده، افزودن قابليت هاي ديناميك و ايجاد رابطه متقابل با كاربران بسيار مناسب است، به كمك جـاوا مي توان برنامه هايي كاملاِ پيچيده خلق كرد. براي مثال يك نسخه از پردازشگر متن corels wordperfect كه با استفاده از جـاوا نوشته شده در دسترس قرار دارد .
بايد گفت انجام چنين پروژه اي به كمك جـاوااسكـريپت كاملاً غير ممكن است. علاوه بر موارد مذكور، تفاوت هاي زياد ديگري بين اين دو زبان وجود دارد. به هرحال نكته مهم اين است كه به خاطر داشته باشيد جـاوااسكـريپت و جاوا دو زبان كاملاً متفاوت هستند. هر دوي اين زبان درموارد خاصي مفيد هستند و حتي ميتوان از هر دوي آنها در يك صفحه وب استفاده كرد .

چگونه جـاوااسكـريپت در يك صفحه وب قرار مي گيرد ؟

همانطوركه مي دانيد Hypertext Markup Language HTML زبان خلق صفحات وب مي باشند براي يادآوري ليست زير را در نظـر بگيريد. ايـن ليست يك سند HTML ساده با يك عبارت جاوااسكريپت رانشـان مي دهد

اين سند، از يك قسمت سر (Head) ،كه بيـن دستورات<head >…</head>قرار گرفته، و يك قسمت بدنه (Body) ،كه بـه وسيله دستورات<body>…</body>  مشخص گرديده، تشكيل شـده است. بـراي افـزودن دستورات جـاوااسكـريپت به يك صفحه، بايد از دستور <script> بهره جست. دستور<script> به مرورگر مي فهماند كه از اين قسمت سند، تا هنگامي كه به دستـور پاياني</script> برخورد كند، با دستورات جاوااسكريپت مواجه خواهد شد. در اكثر موارد، استفاده از عبارات جـاوااسكـريپتي در خارج از محدوده دستور <script>مجاز نمي باشد بويژگي language كه دركنار دستور<script>واقع شده است توجه كنيد. ويژگي language= Javascript به مرورگـر مي فهماند كه زبان اسكريپتي اين قسمت از سند، جـاوااسكـريپت مي باشد. به همـراه اين ويژگي، همچنين ميتوان شماره نسخه جـاوااسكـريپت را ذكر كند.

<html>

<head></head>

<body>

 <script language="javascript">
    document.write(javascript.lastmodified);
 </script>

</body>

</html>

خلق يك اسكـريپت

جاوااسكريپت يك زبان اسكريپت نويسي در صفحات وب است. دستورات جاوااسكريپت را ميتوان مسـتقيماً درداخـل سندHTML قرار دادو اين اسكريپتها در همان هنگام كه صفحه وب در مرورگـر به نمـايش در مي آيد اجرا خواهند شد .

ابزار اسكريپت نويسی

ابزار اسكـريپت نويسي بر خلاف اكثر زبانهاي برنامه نويسي، براي نوشتن جـاوااسكـريپت به نرم افزارخاصي نياز نداريد. در واقع ، به احتمال زياد شما تمامي ابزار لازم براي استفاده از جاوااسكريپت را در اختيـار داريد. بـه طور كلي، اوليـن ابـزاري كه براي كار با جاوااسكريپت لازم است، يك ويرايشگر متن (Text Editor) مي باشد. برنامه هاي جاوااسكريپت درقالب فايلهاي متني سـاده و معمولاً بصورت جزئي ازيك سند HTML ذخيره مي گردند. بنابراين كه بتواند فايل هاي متني ASCII را ويرايش كند، براي اين كار مناسب خواهد بود. به هر حال شما مي تواند از بين ويرايشگرهاي متعددي كه در دسترسي قرار دارند (از يك ويرايشگر متن بسيار ساده گرفته تا پردازشگرهاي پيچيده) يكي را انتخاب كرده و بدين منظور استفاده نماييد. براي مثال مي توانيد از نرم‌افزار Notepad كه در اكثر محيطهاي ويندوز در دسترس قرار دارد بهره بگيريد. توجه داشته باشيد كه اگر از يك پردازشگر پيچيده متن، براي خلق برنامه‌هاي جاوااسكريپت استفاده مي‌كنيد، بايد برنامة خود را در قالب يك فايل متني ASCII ذخيره نماييد. بسياري از پردازشگر هاي متن از ساختارهاي پيچيده‌تري به منظور ذخيره‌ سازي فايل هاي خود استفاده مي‌كنند. بعلاوه ويرايشگرهاي متعددي براي خلق اسناد HTML در دسترس قرار دارند كه از جاوااسكريپت نيز پشتيباني مي‌كنند. بسياري ازآنها شامل قابليتهاي خاصي براي كار با جاوااسكريپت مي‌باشند. مثلاً دستورات جاوااسكريپت را به رنگ ديگري نمايش مي‌دهند. بعضي از آنها مي‌ تواند بصورت اتوماتيك اسكريپت‌ هاي ساده‌ اي را به صفحه اضافه كنند.

آغاز خلق اسكريپت

براي نوشتن يك اسكريپت در سند HTML ،بايد از دستور<script> استفاده كنيد. بعبارت ديگر يك اسكريپت را بايد بين دستورات آغازين و پاياني<script>…</script>قرار دارد. بخاطر داشته باشيد كه بين دستـورات آغازي و پاياني <script>…</script> هيچ چيز بجز عبارتها و دستورات جاوااسكـريپت قرار ندهيد. حتي اگر در اين بين يك دستور مجازHTML نيز وجود داشته باشد، مرورگر يك پيغام خطا نمايش خواهد داد. 

دیدگاه شما چیست؟