طراحی وب سایت راشامارکت

طراحی وب سایت راشا مارکت توسط آوادیس به اتمام رسید.

درباره وب سایت بازار روسیه : تیم تخصصی راشامارکت در کلیه امور خدماتی نظیر اخذ و تمدید اقامت و ویزای: توریستی، دانشجویی، شخصی و تجاری وکاری، پذیرش تحصیلی در مسکو، ثبت شرکت و ترجمه و همراهی، انجام واردات و صادرات محصول فعالیت می کند. آوادیس افتخار همکاری با این مجموعه را نصیب خود کرده است.

http://russiamarket.ir