طراحی سایت شرکت تاسیسات راه آهن بالاست

طراحی وب سایت شرکت مهندسی ساختمان و تاسیسات راه آهن بالاست توسط آوادیس باتمام رسید.

شرکت مهندسی ساختمان و تاسیسات راه آهن ( بالاست ) به عنوان پیمانکار در زمینه مدیریت پروژه های تولید بالاست مورد نیاز خطوط ریلی ، پروژه های زیرسازی و روسازی ، بازسازی و بهسازی خطوط و ابنیه فنی ، راهسازی و محوطه سازی فعالیت نموده ، اين شركت همكاري با مراكز علمي و تحقيقاتي، بهره گيري از دانش و تجارب نيروي انساني كارآمد و حضور در عرصه‌هاي ملي و بين‌المللي را آيينه‌اي جهت بازتاب توانمندي‌هاي خود مي‌داند و در این راستا دیدگاه کلی شرکت دستیابی به رضایت کارفرمایان و مشتریان می باشد . مدیریت این شرکت خود را متعهد می داند در راستای این دیدگاه ، سیستم مدیریت کیفیت را مطابق الگوی استانداردهای بین المللی پایه گذاری نماید و بستر مناسبی را جهت بهبود مستمر اثر بخشی آن فراهم آورد تا با دستیابی به ، رضایت کارفرمایان ، کاهش انحراف زمانی اجرای پروژهها به واسطه افزایش کیفیت خدمات ارائه شده ، افزایش سطح علمی و عملی کارکنان با برگزاری دوره های آموزشی مرتبط و مورد نیاز ، افزایش سهم بازار قابل کسب و افزایش قابلیت رقابت و ماندگاری در بازار با در نظر گرفتن نیازمندیهای حال و آینده کارفرمایان ، ارتقأ سطح کیفیت محصولات تولیدی و ارائه خدمات و دستیابی به استانداردهای ملی و بین المللی اطمینان حاصل نماید .