طراحی وب سایت ایران فلکس

طراحی وب سایت شرکت ایران فلکس توسط آوادیس باتمام رسید.

این شرکت به فروش انواع لوله های خرطرمی، گلند و متعلقات، ابزار برش و محصولات جانبی می پردازد.