طراحی پرتال موسسه حلال

طراحی پرتال و بهینه سازی وب موسسه حلال به شرکت فناوری ارتباطات و اطلاعات آوادیس واگذار شد.

مرکز تحقیقات و اطلاع رسانی اتاق بازرگانی در نظر دارد تا با طراحی پرتال موسسه حلال گامی نو در جهت رشد استاندارد و حلال سازی محصولات، پرتال جامع اطلاع رسانی طراحی کند.

آوادیس بعنوان مجری طراحی پرتال و بهینه سازی پرتال مسئولیت اجرای پرتال را عهده دار گردیده است. مفتخریم گامی نو در جهت اطلاع رسانی اسلامی انجام دهیم.