22 new tags in html5

آشنایی با 22 تگ HTML5

زمان مطالعه < 1 دقیقه
آشنایی با 22 تگ HTML5

html5 با طراحی و ارائه متفاوت، امکانات و قابلیت‌های بیشتری را برای طراحی سایت در اختیار برنامه نویسان و طراحان وب سایت قرار داده است که تجربه کاربری بهتری را رقم می زند.

در اینجا به 22 تگ جدید که در HTML5 نیاز به آشنایی با آنها داریم اشاره می کنیم.

<Article> یک بلاک برای مقاله ایجاد می کند.
<Aside> جهت و طرف محتوای سایت را مشخص می کند.
<Audio> محتوای صوتی را معرفی می کند.
<Canvas> گرافیک را معرفی می کند.
<Command> یک دستور و کامند را معرفی می کند.
<Datagrid> داده ای را بصورت فهرست شاخه ای معرفی می کند.
<Datalist> یک فهرست کشویی را معرفی می کند.
<Details> به معرفی جزییات یک عنصر می پردازد.
<Dialog> دیالوگ و یا یک گفتگو را مشخص می کند.
<EventSource> منبع اتفاقات فرستاده شده توسط سرور را معرفی می کند.
<Figure> معرفی یک گروه از محتوای چند رسانه ای
<Footer> معرفی پاورقی بعنوان یک بخش یا یک صفحه
<Header> معرفی سر صفحه بعنوان یک بخش یا یک صفحه
<Mark> معرفی متون مارک شده
<Meter> معرفی واحد سنجش
<Nav> معرفی ناوبری لینک ها
<Output> معرفی بعضی از انواع خروجی ها
<Progress> معرفی نمای موقعیت پیشرفت
<Section> معرفی یک بخش
<Source> معرفی منابع رسانه ها
<Time> معرفی تاریخ/زمان
<Video> معرفی یک ویدئو

دیدگاه شما چیست؟